Naši partneri:

 
Automobilové opravovne MV SR, a.s. Košice
AVE Košice s.r.o.
Carmeuse Slovakia, s.r.o.
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
EDEMI s.r.o. Rešica
Fe-Markt, s.r.o.
HOLCIM (Slovensko) a.s.
Obecný podnik lesov s služieb s.r.o.
ROSENBERG - SLOVAKIA spol. s r.o.
ROŠERO - P   s.r.o.
TEMPUS - TRANS s.r.o.
THT  Slovensko s.r.o.
Trans Plus (Slovensko) s.r.o.
Ústav na výkon trestu OS  Košice-Šaca

Generálne opravy autobusov

Generálne opravy nákladných vozidiel

Opravy a údržby nákladných vozidiel a návesov

Prestavba vozidiel na CNG

nová galéria

Webdesign by webpreteba.sk